Ordinace     Kosmetika

MUDr. Petr HAVEL   :

         studium : 1977 - 1983  Lékařská fakulta UJEP Brno

         atestace :1986   1.atestace z oboru dermatovenerologie

                        1991    2.atestace z oboru dermatovenerologie

       nástavbové kurzy:  Kurz v neinvazivní laseroterapii

                                      Kurz v aplikaci botulotoxinu

                                      Kurz v aplikaci kolagenových materiálů

                                      Kurz v aplikaci kyseliny glykolové

                                      Kurz v aplikaci výplňových materiálů

                                                            a mezoterapie

 

Přístrojové vybavení :  Laser BTL 5000

                                   Zářič Waldmann UV 1OOL

                                   Zářič METEC Psor-Kamm2OOO

                                   Kauter SURTRON 5OB